Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Κεντρικά Γραφεία

Ανδρέα Αβρααμίδη 100
2024 Στρόβολος, Λευκωσία
POB 27419 
1645 Στρόβολος, Λευκωσία

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ανδρέα Αβρααμίδη 96
2024 Στρόβολος, Λευκωσία
POB 27419 
1645 Στρόβολος, Λευκωσία

E: sales@famousports.com

T: +357 22 442164, +357 22 442174 
F: +357 2244 2177