Θέσεις Εργασίας

 

Πωλητής / Πωλήτρια

Η εταιρεία Α.Μ. Παπακυριακού Λτδ, ζητεί να προσλάβει Πωλητή / Πωλήτρια, σε κατάστημα Famous Sports στην Λεμεσό.

Κύρια Καθήκοντα:

Η ομαλή λειτουργία του καταστήματος και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια θέση

Απόφοιτος/η Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη

Επικοινωνιακός/η

Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

Απολαβές:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

13ος μισθός, φιλοδώρημα και άλλα παρεμφερή ωφελήματα

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail giorgos.g@amp.com.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται με την ένδειξη Κενή θέση Πωλητή / Πωλήτριας.

 

Εξυπηρέτηση πελατών για πρακτική άσκηση

Η famousports.com αναζητά φοιτητές για εξυπηρέτηση πελατών για το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Απαραίτητα Προσόντα:
* Απολυτήριο Λυκείου
* Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση του προφορικού λόγου
* Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
* Γνώση Η/Υ
* Γνώση της Ελληνικής/Αγγλικής γλώσσας
* Διαπραγματευτικές ικανότητες
* Ομαδικό Πνεύμα και ικανότητα παραγωγικής συνεργασίας σε ομάδα

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail theodoros@amp.com.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται με την ένδειξη “Εξυπηρέτηση πελατών για πρακτική άσκηση”